Adatkezelés, adatvédelem

Adatkezelés, adatvédelem

A Notabene 94. Bt., a Gazdakönyv Webáruház üzemeltetője elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Notabene 94. Bt. a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához és a kiszállításhoz használja fel és csak a megrendelő által megjelölt futárszolgálatnak adja át.

A Notabene 94. Bt. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (GDPR)

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

A Notabene 94. Bt. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.

Tárhely-szolgáltató 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

Onlinex Solutions Kft., 5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 2. em. 7.

E-mail: contact@superwebaruhaz.hu

Webcím: www.superwebaruhaz.hu