Agrárgazdaságtan

A kategóriában 66 termék található.

Vállalkozásvezetés a mezőgazdaságban

Ár: 1 100 Ft / db

Mit jelent a vállalkozásvezetés? Hogyan határozzuk meg a vállalkozásfilozófiát és az összesített célt? Milyen módon lehet a feladatokat körülhatárolni és teljesíteni? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ ebből a szakmai kisfüzetből.…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 11 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Közösségi marketing az agrárgazdaságban

Ár: 1 450 Ft / db

A régebbi idők alapkérdése volt az agrárkereskedelemben a három "m": a mit, mennyit, mennyiért. A piaci verseny erősödése tovább bővítette a megválaszolandókat, így előtérbe kerültek: a hogyan, a hol és a milyen kérdések is. Az Európai…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 14 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Versenyképes családi modellgazda­ság

Ár: 1 500 Ft / db

A ma­gyar me­ző­gaz­da­ság gyö­ke­res átala­ku­lás idő­sza­kát éli. Meg­vál­toz­tak és ki­for­rat­la­nok a bir­tok- és üze­mi vi­szo­nyok, s át­ren­de­ződ­tek a pia­ci-ér­té­ke­sí­té­si kö­rül­mé­nyek.…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 15 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Birtokviszonyok és a mérethatékonyság

Ár: 1 500 Ft / db

A mezőgazdaság versenyképességét alapjaiban az eredményesen működő mezőgazdasági vállalkozások teremthetik meg. Magyarországon a rendszerváltás óta eltelt tizenöt év alatt gyökeresen átalakult az agrárstruktúra és az üzemi rendszer.…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 15 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Külföldi működő tőkebefektetések a magyar élelmiszeriparban

Ár: 1 619 Ft / db

Nemzetközi kitekintés az FDI-koncentrációs térképek módszerével A privatizáció lezárultával mára lehetővé vált a külföldi működő tőke beáramlásának és magyar élelmiszerfeldolgozásban való részvételének közgazdasági számításokon…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 16 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Melyik út megyen itt Brüsszelbe?

Ár: 1 800 Ft / db

Az utóbbi évtizedek egyik legégetőbb problémája a gyorsuló ütemben szaporodó népesség élelmiszerekkel való ellátása. A kérdéssel több világkonferencia foglalkozott, és a világszervezetek a nagyhatalmakkal együtt számos erőfeszítést…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 18 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Agrártermelés, környezetvédelem, népegészségügy

Ár: 1 900 Ft / db

Az összefoglaló célja, hogy bemutassa a környezetvédelem és az agrártermelés kapcsolatát, rámutasson azokra a témakörökre, amelyeket az EU-csatlakozás igénye alapján is tovább kell mûvelni, felvázolja azokat a problémákat, melyek egyértelművé…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 19 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Sikeres vállalkozások

Ár: 2 000 Ft / db

A menedzsment tudományának is egyik központi kérdése a sikeres vállalkozások definiálása. A könyv remélhetőleg hasznos lehet a vállalkozások vezetői számára, a nagyobb cégek különféle szintű vezető munkatársainak, a közszférában…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 20 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Amit a közraktározásról tudni kell

Ár: 2 070 Ft / db

Könyvünk elsődleges célja a közraktározással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása, valamint olyan számítási modell bemutatása, amely a gyakorlati élet számára is hasznosítható ismereteket ad a gazdaságosság megítéléséhez. Nem kívántuk…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 20 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Hogyan alapítsunk szövetkezetet?

Ár: 2 100 Ft / db

Az ezredfordulón eljött a gazdasági szerveződések kialakításának ideje, amely a hazai agrártársadalom érdekében a szövetkezések korszakát jelenti. Hasznos gyakorlati segítséget kapnak az agráriusok a különböző típusú szövetkezések…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 21 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

A termőföldhasználat gazdasági kérdései

Ár: 2 300 Ft / db

E könyvvel elsődlegesen az a cél, hogy eligazodást, tájékozódást nyújtsunk a földhaszrálatra vonatkozóan az érdeklődők számára. A kiadvány terjedelmi korlátai miatt röviden utalunk a rendszerváltás előtti tulajdoni és használati viszonyokra,…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 23 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Mezőgazdasági szövetkezetek az Európai Unióban

Ár: 2 400 Ft / db

E könyv az Európai Unió mezőgazdasági szövetkezeteinek fejlődését tárgyalja. Tizenöt fejezete tizenöt országot mutat be, melyekben több olyan, egész Európára érvényes trendet ír le, mely számos következtetésnek és javaslatnak szolgál…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 24 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

A föld ára és bére

Ár: 2 600 Ft / db

Szűcs István könyve erősen módszertani beállítottságú, és mindvégig a gyakorlatiság talaján kíván maradni. Azokat a kérdéseket feszegeti, amelyek a gyakorlati szakembereket, gazdálkodókat nap mint nap foglalkoztatják, mint például: mennyit…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 26 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

A termőföld közgazdasági értéke és piaci ára

Ár: 2 700 Ft / db

A földnek (mint a mezőgazdasági termelés alapjának és forrásának) valamennyi termelőeszköz között kiemelkedő a szerepe. A föld, mint természeti erőforrás tulajdona, használata, értékének és árának kérdése a politikai, társadalmi,…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 27 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Az Európai unió mezőgazdasága hasznos információk fiataloknak

Ár: 2 790 Ft / db

Hasznos információk fiataloknak, akiket érdekel a föld és annak terményei , az állatok és az állattenyésztés, a gazdálkodás és annak előnyei, szépségei, hátrányai. Ez a kiadvány áttekinthető ismeretekkel szolgál a felsoroltakhoz, egy…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 27 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

A zöldség-gyümölcs kisárutermelők, a TÉSZ-ek és a nagy kereskedelmi láncok kapcsolatai

Ár: 2 800 Ft / db

A nagy kereskedelmi láncoknál, nagy alapterületű hiper- és szuper­marketeknél, diszkontoknál a réspiaci termékek kivételével a közvetlen kisárutermelői zöldség-gyümölcs beszállításoknak nincs jövője, mert elaprózott kínálattal nagy…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 28 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Terménytőzsdei opciók

Ár: 2 800 Ft / db

A könyv célja, hogy olvasmányos formában összegezze azon széles körű és sokrétű technikai ismereteket, amelyek általában az opciós — kiemelten pedig a mezőgazdasági opciós — tőzsdeügyletekhez kapcsolódnak. Az anyagot a szerzők a keresekedés,…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 28 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Új irányzatok a földhasznosításban

Ár: 2 800 Ft / db

A világ népességének folyamatos növekedése, valamint a mezőgazdasági területek várható eltartóképességének korlátai: az élelmiszerek népek, földrészek közötti egyenlőtlen elosztása a világ egyik legkiélezettebb problémája. Mindemellett…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 28 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Minőségbiztosítás a mezőgazdaságban

Ár: 2 800 Ft / db

A szerzők arra vállalkoznak, hogy definiálják a minőség fogalmát, bemutassák a minőségi gondolkodás új tendenciáit. Foglalkoznak a minőség emberi tényezőivel, a minőségi problémák mezőgazdasági sajátosságaival és strukturális kérdéseivel,…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 28 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Vállalkozási ismeretek

Ár: 2 900 Ft / db

A piacgazdasági versenyben azok az egyéni gazdálkodók, vállalkozók lehetnek hosszú távon életképesek és sikeresek, akik tisztában vannak a gazdasági élet alapvető összefüggéseivel, a piaci mechanizmusokkal, vagyis rendelkeznek megfelelő…

részletek...

A termékért járó hűségpontok száma: 29 pont
Mennyiség (db):
Kosárba

Áruházunkban hűségpont rendszer működik!

Vásárlásai után a termékeknél és a kosárban feltüntetett mennyiségű hűségpontot kap. Ezeket a pontokat később levásárolhatja.