Erdészet, vadgazdálkodás

A kategóriában 30 termék található.
 • A faanyag degradációja

  A faanyag degradációja

  Szerző: Németh Károly Leírás: Hazánknak, mint erdőben szegény országnak fokozottan kell foglalkoznia a fa pusztulásának megakadályozásával. Erre csak a kérdéskör alapos ismerete ad lehetőséget. A könyv a fa kémiai összetevőinak ismertetése…

  3 100 Ft [8.99EUR]
  Hűségpont: 31 pont
 • A vadállomány szabályozása

  A vadállomány szabályozása

  315 oldal, kötve 202 ábrával Mezőgazda Kiadó A műben választ kapunk arra, hogyan lehet az apró- és nagyvadállományt oly módon kezelni, hogy az a természetvédelmi szemléletnek megfeleljen, és a társágazatok, a mező- és erdőgazdálkodás…

  3 900 Ft [11.31EUR]
  Hűségpont: 39 pont
 • A vörös tölgy termesztése

  A vörös tölgy botanikai leírása A vörös tölgy ökológiai (termőhelyi) igényeÉghajlatigény Hidrológiai és talajigény A vörös tölgy erdőművelési tulajdonságai A vörös tölgy szaporítóanyagával szemben támasztott követelmények…

  1 500 Ft [4.35EUR]
  Hűségpont: 15 pont
 • Agrárerdészet

  Agrárerdészet

  Mi az agrárerdészet? Hogyan lehet a mezőgazdasági és az erdészeti tevékenységet jövedelmező és egyúttal fenntartható módon összekapcsolni? Milyen hazai előzményei vannak ezeknek a gazdálkodási formáknak? Hogyan lehet rég elfeledett gazdálkodási…

  4 500 Ft [13.05EUR]
  Hűségpont: 45 pont
 • Akác sarjerdő-gazdálkodás

  Akác sarjerdő-gazdálkodás

  Jelen kiadvány az akác sarjerdő-gazdálkodás ismérveit rend-szerszerû keretbe foglalva mutatja be mértékadó szakirodalmi hátérrel, valamint a felhalmozott gyakorlati tapasztalatok és az újabb kutatás-fejlesztési és innovatív eredmények tükrében.…

  2 200 Ft [6.38EUR]
  Hűségpont: 22 pont
 • Az akác növényvédelme

  Az akác növényvédelme

  Az akác Észak-Amerikából került át Európába. Ellenálló faj, ám az utóbbi években számos betegség támadta meg ezeket a növényeket is. Jelenleg 90 biotikus kártétel ismert. A könyv részletesen ismerteti az akácot érintő kárformákat,…

  2 200 Ft [6.38EUR]
  Hűségpont: 22 pont
 • Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai és gyakorlata

  Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai és gyakorlata

  A je­len és főként a jövő erdőgaz­dál­ko­dá­sa a tár­sa­dal­mi jó­lét vi­szony­la­gos meg­te­rem­té­sét és le­hetőségek sze­rin­ti nö­ve­lé­sét az erdők so­kol­da­lú hasz­no­sí­tá­sá­val, nél­kü­löz­he­tet­len…

  2 800 Ft [8.12EUR]
  Hűségpont: 28 pont
 • Az erdei lombos fák magjai a begyűjtéstől a vetésig

  Az erdei lombos fák magjai a begyűjtéstől a vetésig

  Terjedelem:291 oldal Kiadó:Mezőgazda Kiadó ISBN:9789632864563 Fordító:dr. Zsombor Ferenc és dr. Barna Tamás Kötés:fűzve Kiadás éve:2008 Méret:170x240 mm Képek, ábrák:109 ábrával, 12 oldal színes melléklettel Ennek a könyvnek az volt a…

  7 500 Ft [21.76EUR]
  Hűségpont: 75 pont
 • Az erdei- és feketefenyő gombabetegségei

  Az erdei- és feketefenyő gombabetegségei

  A könyv nemcsak az erdőt szakértelemmel óvó, gondozó erdészeknek, erdőtulajdonosoknak, hanem a természetet járó turistáknak is hasznos segítőtársa lehet. Fotóanyaga és tömör fogalmazása a gyors terepmeghatározásra is kiválóan alkalmas.

  1 700 Ft [4.93EUR]
  Hűségpont: 17 pont
 • Bevezetés az ültetvényszerű fatermesztés gyakorlatába

  Bevezetés az ültetvényszerű fatermesztés gyakorlatába

  A kézikönyv a témával foglalkozó gazdag szakirodalmi hátérrel és gyakorlati tapasztalatok, valamint az újabb kutatás-fejlesztési eredmények felhasználásával ismerteti az ültetvényszerű fatermesztésben alkalmazott technológiai munkaműveleteket,…

  2 300 Ft [6.67EUR]
  Hűségpont: 23 pont
 • Erdészeti gépek

  Erdészeti gépek

  Az erdészeti gépek című kötetünk a 2003-as kiadás javított, átdolgozott, az elmúlt közel másfél évtized fejlődését is figyelembe vevő, egyes fejezeteknél új ismereteket is közlő, kibővült szerzőkollektívával összeállított változata.…

  5 100 Ft [14.79EUR]
  Hűségpont: 51 pont
 • Erdészeti rovartan

  Erdészeti rovartan

  Az egyetemi tankönyvnek ajánlott kötet általános része a rovarok testfelépítését, életműködését és a környezettel kialakított kapcsolatát mutatja be. Rendszertani sorrendben ismerteti az egyes fajokat, mintegy 1000 rovart. Az erdészeti…

  3 800 Ft [11.02EUR]
  Hűségpont: 38 pont
 • Erdőérték-számítás Az erdőértékelés alapjai

  Erdőérték-számítás Az erdőértékelés alapjai

  Az erdővagyon a nemzeti vagyon része! Erdeink kb. 40%a-a magánerdő. Az új tulajdonosoknak is elsőrendű érdeke erdővagyonunk pénzbeni értékelési módszereinek megismerése. Az erdőnek termelési, környezetvédelmi és rekreációs funkciója…

  4 200 Ft [12.18EUR]
  Hűségpont: 42 pont
 • Erdőgazdálkodás - Kézikönyv erdőtulajdonosoknak

  Erdőgazdálkodás - Kézikönyv erdőtulajdonosoknak

  Kiadó:Mezőgazda Terjedelem:359 oldal ISBN:9789632867021 Kötés:kötve Kiadás éve:2014 Méret:170x240 mm Képek, ábrák:fekete-fehér ábrákkal és színes képekkel Az igazán jövedelmező erdőgazdálkodást hosszú évszázadok megfigyelése alapozza…

  4 900 Ft [14.21EUR]
  Hűségpont: 49 pont
 • Erdőhasználat

  Erdőhasználat

  Ha erdőben járunk, először a szépségét, a jó levegőt, a fák árnyékát, az erdőben élő állatokat vesszük észre, és nem gondolunk arra, hogy ezt az állapotot sok szakember speciális munkájának megszervezésével, a gépek és az emberi…

  7 200 Ft [20.89EUR]
  Hűségpont: 72 pont
 • Erdőszegélyek létesítése és ápolása

  Erdőszegélyek létesítése és ápolása

  Az erdőszegélyek létesítése, kialakítása ökológiai és ökonómiai szempontból egyaránt szükséges és hasznos. A Németországban kiadott füzet magyar nyelvű hazai megjelentetése részben hiánypótlásként is felfogható. Az állami és…

  1 000 Ft [2.90EUR]
  Hűségpont: 10 pont
 • Erdővédelem - Tölgyeken előforduló károsítók és kórokozók

  Erdővédelem - Tölgyeken előforduló károsítók és kórokozók

  Az Erdővédelem-sorozat második kötete a hazai erdeinkben legfontosabb fafajcsoporton, a tölgyeken előforduló kártevőkkel és kórokozókkal foglalkozik ezen belül is a kocsányos, a kocsánytalan és a cser tölggyel, melyek a jelenlegi erdőterületeink…

  2 900 Ft [8.41EUR]
  Hűségpont: 29 pont
 • Erdővédelemtan

  Erdővédelemtan

  Környezetünkben az utóbbi néhány évtizedben bekövetkezett ökológiai változások megnövelték az erődvédelem szerepét, így ma már elmondható, hogy az intenzív erdőgazdálkodásnak az okszerűen alkalmazott erdővédelem szerves, nélkülözhetetlen…

  5 700 Ft [16.53EUR]
  Hűségpont: 57 pont
 • Faanyagok és faanyagvédelem

  Faanyagok és faanyagvédelem

  Meddig tartós a faanyag? Akár 100-200 évig is megőrizheti eredeti szépségét és szilárdságát, de előfordulhat, hogy néhány év elteltével használhatatlanná válnak kedves fabútoraink, nehéz és fáradságos munkával megépített házunk…

  3 800 Ft [11.02EUR]
  Hűségpont: 38 pont
 • Famutató - Fásítási útmutató tervezéshez, kivitelezéshez és fenntartáshoz

  Famutató - Fásítási útmutató tervezéshez, kivitelezéshez és fenntartáshoz

  A könyv részletesen foglalkozik a fásítások környezeti adottságaival (klíma, hidrológia, talaj, stb.), a városi környezet és a fák kapcsolatával, a származás és a honosítás összefüggéseivel, a külhonos (exota) fafajok társításával,…

  1 500 Ft [4.35EUR]
  Hűségpont: 15 pont