Agrárium és környezetgazdálkodás

Kiadó: Mezőgazda Kiadó Kiadás helye: Budapest Kiadás éve: 2008…
4 990 Ft [13.09EUR]
Hűségpont: 49 pont
Kiadó: Mezőgazda Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 314 oldal

TARTALOM


1. A környezetgazdálkodás kialakulása és alapjai (Thyll Szilárd) 5
2. A természeti erőforrások általános jellemzése 10
2.1. A folytonos természeti erőforrások (Szabó Lajos) 11
2.2. A meg nem újítható természeti erőforrások (Szabó Lajos) 12
2.3. A megújítható természeti erőforrások (Szabó Lajos) 13
2.4. A makrovilág fajainak és élőhelyeinek szerepe a környezetben (Szabó Lajos) 16
2.5. A mikroorganizmusok szerepe a környezetben (Kátai János) 21
2.5.1. A mikroorganizmusok általános ökológiai igényei 24
3. Ökológia az agrár-környezetvédelemben (Juhász Lajos) 27
4. A táj 31
4.1. A táj és a gazdálkodás (Belényesi Márta) 31
4.2. Tájvédelem (Centeri Csaba) 32
4.3. Tájanalitika (Grónás Viktor) 33
5. Az éghajlatváltozás és annak várható következményei 35
5.1. Az éghajlati viszonyok és jövőbeli alakulásuk (Varga-Haszonits Zoltán) 36
5.2. Az éghajlati hatások formái (Varga-Haszonits Zoltán) 38
5.3. Az éghajlatváltozás következményei (Varga-Haszonits Zoltán) 39
5.4. Az éghajlatváltozás következményeinek nemzetközi és hazai
feladatai (Tamás János) 40
6. Az ember és környezete (Enk Zsuzsanna) 45
6.1. A munkakörnyezet hatása a mezőgazdasági dolgozókra 45
7. Talaj és a környezet 52
7.1. A talaj fogalma, funkciói, környezeti szerepe, állapota,
a talaj folyamatok szabályozása (Várailyay György) 52
7.1.1. A talaj minőségét befolyásoló káros tényezők és folyamatok 59
7.1.1.1. Erózió, defláció
7.1.1.2. Szélsőséges kémhatás viszonyok 72
7.1.1.3. Talaj savanyúság - talaj savanyodás 72
7.1.1.4. Szikesedés 75
7.1.1.5. Talaj szerkezet károsodása 80
7.2. Talajvédelem és rekultiváció 86
7.2.1. Talajjavítás, melioráció és rekultiváció fogalmai (Várallyay György) 86
7.2.2. A talajok kémiai, fizikai és biológiai javítása (Várallyay György) 87
7.2.3. Komplex melioráció (Várallyay György) 90
7.2.4. Műszaki és agronómiai talajvédelem (Blaskó Lajos) 91
7.2.5. Rekultiváció (Blaskó Lajos) 94
7.3. Földhasználat-változás és a birtokviszonyok környezeti hatásai (Nagy János) 97
7.3.1. A művelési ágak meghatározása 98
7.3.2. A művelési ágak kialakulása és változásai 98
7.3.3. A földhasználat és a táj kapcsolata 99
7.3.4. A művelési ágak optimális ökológiai arányának kialakítása - birtokrendezés ...101
7.3.5. Üzemi formák a magyar mezőgazdaságban 102
7.4. Talajszennyezés, talaj határértékek, talajremediációs eljárások (Simon László) 103
7.4.1. A talajszennyezés okai, a talajszennyeződések típusai 103
7.4.2. Talajhatárértékek 104
7.4.3. Talajremediációs eljárások 105
7.4.4. A talaj termikus kezelése 107
7.4.5. Talajmosás, talajextrakció 107
7.4.6. Talajszellőztetés 108
7.4.7. Elektrokémiai talajkezelés 108
7.4.8. Talaj stabilizálás, talaj szilárdítás 109
7.4.9. Bioremediáció 109
8. Levegőminőség 111
8.1. A levegőszennyezettség hatásai (Barótfi István) 111
8.1.1. A levegőszennyezettség hatása a növény- és állatvilágra 112
8.1.2. A környezet savasodása 113
8.1.3. A levegőszennyezettség hatása a művi környezetre 114
8.1.4. Gazdasági vonatkozások 114
8.1.5. A levegőminőségi határértékek 115
8.2. Az üvegházhatású gázok és aeroszolok (Bíró Tibor) 117
8.2.1. Az üvegházhatású gázok 117
8.2.2. Aeroszolok a légkörben 119
8.3. Az ózonréteg és a szmog jelentősége és humán-egészségügyi hatásai
(Enk Zsuzsanna) 119
8.3.1. Az ózon szerepe és hatásai 119
8.3.2. A szmog szerepe és hatásai 121
8.3.2.1. A szmog humán szervezetre gyakorolt hatásai 122
8.4. Allergének és allergiás betegségek a mezőgazdaságban (Enk Zsuzsanna) 123
8.4.1. Kémiai eredetű allergének 124
8.4.2. Biológiai eredetű allergének 126
8.4.3. Az allergiás betegségek típusai és osztályozása 128
8.4.4. Egyéni védőeszközök 130
8.5. A növénytermesztési eredetű légszennyezés és a védekezés 130
8.5.1. A termőtalaj gázemissziója (Fenyvesi László) 130
8.5.2. A szántóföldi gépek motorikus gázemissziója (Fenyvesi László) 133
8.5.3. A szántóföldi növényzet és egyéb szántóföldi műveletek káros emissziója
(Fenyvesi László) 135
8.5.4. Az állattenyésztésből eredő légszennyezés és a védekezés (Hajós László) 136
9. Zaj és rezgés 140
9.1. A zaj környezeti hatásai (Barótfi István) 140
9.1.1. A hang fogalma és a hangtér jellemzői 142
9.2. Zaj- és rezgésártalom (Hajós László) 143
9.2.1. Zajcsökkentés 144
9.2.2. Zaj szabályozás 147
9.2.3. Zajexpozíció-csökkentés és egyéb intézkedések 148
10. Vízkészlet-gazdálkodás és vízminőség-védelem 149
10.1. A víz körforgása, Magyarország hidrológiai viszonyai (Thyll Szilárd) 149
10.2. Vízszennyezés, vízminőség-védelem 153
10.2.1. A felszíni vizek szennyezése (Thyll Szilárd) 154
10.2.2. A felszín alatti vizek szennyezése (Thyll Szilárd) 156
10.2.3. Szennyvizek, szennyvíziszapok, hígtrágyák kezelése és elhelyezése
(Tamás János) 157
10.2.4. Vízbázisvédelem (Thyll Szilárd) 162
10.2.5. Árvízvédelem és belvízgazdálkodás (Thyll Szilárd) 165
10.3. Aszály elleni védelem (Anda Angéla) 169
10.3.1. A szárazság és az aszály fogalma, fajtái 170
10.3.2. Természetes és mesterséges vízutánpótlás a párolgás 172
11. A megújuló energiaforrások és a mezőgazdaság 176
11.1. A szélenergia-hasznosítás alapjai és környezeti hatásai (Patay István) 176
11.1.1. Energetikai célú szélmérések 177
11.1.2. Szélerőgépek 178
11.1.3. Környezeti hatások 179
11.2. A napenergia-hasznosítás alapjai és környezeti hatásai
(Farkas István) 180
11.2.1. A napenergia-felhasználás körülményei 181
11.2.2. Fototermikus napenergia-hasznosítás 182
11.2.3. Fotovillamos napenergia-hasznosítás 183
11.2.4. Integrált napenergiás energetikai/technológiai rendszer 184
11.3. Biomassza alapú energiahasznosítás alapjai és környezeti hatásai
(Sinóros-Szabó Botond) 185
11.3.1. Biomassza - bioenergia 185
11.3.2. Bioreaktor 186
11.3.3. Biodízel és bioetanol 188
11.3.4. A szilárd biomassza hőhasznosítása 191
11.4. A vízenergia-hasznosítás alapjai és környezeti hatásai (Thyll Szilárd) 192
11.5. A geotermikus energiahasznosítás alapjai és környezeti hatásai
(Pékár Ferenc) 195
11.5.1. Alapfogalmak 195
11.5.2. A használt termálvíz kezelésére javasolt megoldások 197
11.5.3. Környezetkímélő használt termálvíz-elhelyezési megoldások 198
12. Mezőgazdasági technológiák környezeti hatásai 199
12.1. A helyes mezőgazdasági gyakorlat (Szabó Lajos) 199
12.2. Biotermékek, engedélyeztetési eljárás, termesztéstechnológia
(Lehoczky Éva - Szalai Tamás) 205
12.2.1. Áttekintés 205
12.2.2. Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó főbb előírások 206
12.2.3. Az ökológiai gazdálkodás az Európai Unióban és Magyarországon 207
12.3. Földművelés (Birkás Márta) 210
12.3.1. Földhasználat és talajhasználat 210
12.3.2. A talajművelés környezeti hatásai 212
12.3.3. A talajművelés rendszere 213
12.4. Tápanyag-gazdálkodás (Búzás István) 215
12.4.1. Tápanyagigény és trágyaigény, tápanyagformák 215
12.4.2. Kijuttatási technológiák, a trágyázás környezeti hatása 217
12.5. Vízgazdálkodás (Juhász Csaba) 218
12.6. Növényvédelem (Lehoczky Éva) 220
12.6.1. A peszticidek és a környezet 220
12.6.2. Integrált növényvédelem környezeti hatása 225
13. Állattenyésztés (Willin Erzsébet) 228
13.1. Az állattartás ökológiája 228
13.2. Állatvédelem a mezőgazdaságban 233
14. Az élelmiszer-minőség környezeti vonatkozásai (Győri Zoltán) 236
14.1. Élelmiszer-minőség 236
14.2. Az élelmiszer-biztonság környezeti vonatkozásai 236
14.3. Élelmiszer-biztonsági rendszerek 239
15. Genetikailag módosított növények (Heszky László) 242
15.1. Genetikailag módosított növények és előállításuk 242
15.1.1. Fontosabb GM-növények 244
15.1.2. GM-növények termesztése 245
15.2. GM-kukoricahibridek termesztésének előnyei és kockázatai 246
15.3. Géntechnológiai módosítások lényege 246
15.3.1. Transzgénikus herbicidtolerancia 330
15.3.2. Rovarrezisztencia 247
15.4. A GM-kukoricahibridek termesztésének előnyei 247
15.5. A GM-kukoricahibridek termesztésének kockázatai 248
15.6. A jövő feladatai 249
16. Az agrárium környezeti állapotára vonatkozó információs
és monitoring rendszer 250
16.1. Környezeti monitoring rendszer (Tamás János) 251
16.2. Magyarországi agrár ellenőrzési rendszer (MePAR) (Lénárt Csaba) 253
16.3. Magyarországi agrár-környezetvédelmi programok, a NATURA 2000 hálózat
kialakítása (Burai Péter) 257
16.3.1. A Natura-hálózat felépítése 257
16.3.2. A Natura-hálózat kialakítása hazánkban 259
16.4. Környezeti hatásvizsgálat, környezeti felülvizsgálat, környezethasználati
engedélyezés 3261
16.4.1. Környezeti hatásvizsgálatok megvalósítása során alkalmazható módszerek
(Tamás János) 264
16.4.2. Környezeti kockázat és kockázatelemzés (Kovács Elemér) 268
17. A precíziós mezőgazdaság környezetvédelmi alkalmazása

Szállítás

Barion
PayPal
Foxpost csomagautomata

Foxpost csomagautomata-Bankkártyás fizetés


Fizetni most lehet bankkártyával a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen. A rendelését egy választott csomagautomatából veheti át. A szállítási költség 1150 Ft. Ha utánvéttel szeretne fizetni, akkor válasszon utánvétes lehetőséget.

Szállítási díj: 1 150 Ft Ingyenes 15 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PayPal

Foxpost futár-Bankkártyás fizetés


Fizetni most lehet bankkártyával a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen. A csomagot a Foxpost futárszolgálat kézbesíti a csomag feladását követő második munkanapon. A kiszállítást megelőzően sms-ben és email-ben értesítést küldünk a futár érkezési időpontjáról. A szállítási költség 2590 Ft.

Szállítási díj: 2 590 Ft
Foxpost csomagautomata

Foxpost csomagautomata-Utánvét


A rendelését egy választott csomagautomatából veheti át. Fizetés bankkártyával a csomag átvételekor. Az utánvétes szállítás díja 1490 Ft.

Szállítási díj: 1 490 Ft Ingyenes 25 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PayPal
Csomagküldő csomagpont

Packeta átadópontra-Bankkártyás fizetés


Megrendelését egy kiválasztott átadóponton veheti át nyitvatartási időben. Fizetni most lehet bankkártyával a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen. A szállítás költsége 1490 Ft. Utánvétes fizetésre nincs lehetőség. A bankkártyás fizetés elmaradása esetén a rendelést nem teljesítjük. Ha utánvéttel szeretne fizetni, úgy válasszon másik szállítási módot.

Szállítási díj: 1 490 Ft
Barion
PayPal

Packeta házhozszállítás-Bankkártyás fizetés


A csomagot a Packeta futárszolgálat kézbesíti a csomag feladását követő második munkanapon. A kiszállítást megelőzően sms-ben és email-ben értesítést küldünk a futár érkezési időpontjáról. Fizetni most lehet bankkártyával a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen. Díja 2790 Ft. Utánvétes fizetésre nincs lehetőség. A bankkártyás fizetés elmaradása esetén a rendelést nem teljesítjük.

Szállítási díj: 2 790 Ft
PayPal

Packeta - SK (Szlovákia)


A csomagot a Packeta futárszolgálat szállítja Szlovákiába. A csomagfeladás időpontjáról értesítést küldünk, a küldemény útjáról és a kézbesítésről a futárszolgálat tájékoztat. Érkezés általában a csomag feladását követő 1-3 munkanap alatt.

Szállítási díj: 4 200 Ft
PayPal

Packeta - RO (Románia)


A csomagot a Packeta futárszolgálat szállítja Romániába. A csomagfeladás időpontjáról értesítést küldünk, a küldemény útjáról és a kézbesítésről a futárszolgálat tájékoztat. Érkezés általában a csomag feladását követő 1-3 munkanap alatt.

Szállítási díj: 4 200 Ft

Vásárlói értékelések

Még nem értékelték a terméket! Értékelje Ön elsőként!

Mások az alábbi termékeket vásárolták mellé...

Hasonló termékek