A szőlő metszése, fitotechnikai műveletei

Újdonság!
Kifogástalan állapotú antikvár példány Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó  Kiadás éve: 1982  Kötés típusa: egészvászon, kiadói borító nélkül Terjedelem: 357 oldal  Nyelv: magyar  Méret: Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.50cm …
2 600 Ft [7.21EUR]
Hűségpont: 26 pont

Kifogástalan állapotú antikvár példány

Kiadó: Mezőgazdasági Kiadó 

Kiadás éve: 1982 

Kötés típusa: egészvászon, kiadói borító nélkül

Terjedelem: 357 oldal 

Nyelv: magyar 

Méret: Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.50cm 

Súly: 0.70kg

A fitotechnikai műveletek fogalomköre
és helye a termesztéstechnológiában 15

1.1 Néhány régebbi és újabb szakkifejezés újszerű értelmezése 16
1.1.1 A fitotechnika kifejezés megjelenése és értelmezése a hazai irodalom-
ban 16
1.1.2 A technika és technológia fogalomkörének változása 18
1.1.3 Az agrotechnika fogalmának régebbi és újabb értelmezése 18
_2 A szőlő termesztéstechnológiai műveleteinek rendszerbe foglalása 19
.3 Az ültetvénylétesítés és a termesztéstechnológia műveleteinek legfőbb jellemzői
a hagyományos és a korszerű termesztésben 26
1.3.1 Az ültetvénylétesítés sajátosságai 27
1.3.2 A termesztéstechnológia műveletei 27
1.3.2.1 Agrotechnikai műveletek 27
1.3.2.2 Fitotechnikai műveletek 30
1.3.2.3 Növényvédelmi műveletek 33
1.3.2.4 Termésbetakarítási műveletek 35
1.3.2.5 ültetvényállag-fenntartási (tőkepótlási) műveletek 35
1.3.2.6 Az ültetvények műszaki berendezésének (támaszrendszerének) kar-
bantartása 36
4 A termesztéstechnológiák fejlődésére ható fontosabb tényezők 37
1.4.1 A környezeti (ökológiai) feltételek 37
1.4.2 A termelési mód (a termelőerők és a termelési viszonyok) 38
1.4.3 A szőlőfajta
1.4.4 Egyéb tényezők 39
1.5 A szőlő szervezeti felépítésének sajátosságai és ezek kapcsolata a fitotechnikai
műveletekkel 40
1.6 Összefoglaló megállapítások 42

2. A fitotechnikai műveletek (metszési eljárások)
történeti fejlődése 43
2.1 Az egyes korszakok (fejlődési szakaszok) meghatározásának módja 43
2.2 A filoxéravész előtti metszési eljárások 44
2.3 A metszési eljárások fejlődése a filoxéravésztől a nagyüzemek kialakulásáig 48
2.3.1 A filoxéravész utáni metszési eljárások 54
2.3.1.1 A móri kopaszmetszéses fejművelés 55
2.3.1.2 A soproni szálvesszős metszéses fejművelés 59
2.3.1.3 Az alföldi rövid- és hosszúcsapos fejművelés 61
2.3.1.4 A badacsonyi két világos szemes bakművelés és a bakművelés egyéb
változatai 67
2.3.1.5 A fej- és a bakművelés közötti átmenet rövid-, illetve hosszúmetszés-_
sel 70
2.3.1.6 A hagyományos művelési és metszési eljárások ugyanazon termőhe-
lyen való összehasonlításának eredményei 72
2.3.1.7 A hagyományos művelési és metszési eljárások elemzéséből levon-
ható tanulságok 75
2.4 A nagyüzemi módszerek útkeresésének időszaka 77
2.5 A nagyüzemi tőkeművelés- és metszésmódok kialakulása 79
2.5.1 A művelési és metszési eljárásoknak a II. ötéves terv ideje alatt (1961 --
1965 között) kialakult két irányzata 80
2.5.1.1 A Moser-féle magasművelés bevezetése 80
2.5.1.2 Az alföldi széles sorközű fejművelés elterjedése 84
2.5.2 A magasművelés elterjedése és a 2,4 m sortávolságú szőlők korszerűsítése 85
2.5.3 A nagyüzemi szőlőültetvények területének alakulása a III., a IV. és az V.
ötéves tervidőszak (1966-1980) alatt 93
2.5.4 Az új szőlőültetvények területének alakulása 1951 — 1980 között 96
2.6 A nagyüzemi tőkeművelés- és metszésmódokkal kapcsolatos első kísérleti ered-
mények 97
2.7 A jelenlegi fejlesztés szükségessége és irányai 104
2.8 A művelési és metszési eljárások fejlesztése közben jelentkező ellentmondások
és feloldásuk 104
2.9 Összefoglaló megállapítások 107

3. A fitotechnikai műveletek, a fajta, a tőszám
és az ökológiai potenciál kapcsolata 109
3.1 Az ökológiai potenciál általános és szőlészeti értelmezése 111
3.2 A környezet és a szőlő dialektikus egysége 113
3.3 Az ökológiai potenciál hasznosításának tényezői 115
3.3.1 A szőlőfajta 116
3.3.1.1 A fajtatulajdonságok 116
3.3.1.2 A termesztéstechnológia fajtamegválasztást meghatározó szerepe 120
3.3.1.3 A termelési viszonyok (nagyüzemi méretek) fajtakövetkezményei 121
3.3.1.4 Fajtaösszetételünk területi alakulása a nagyüzemek létrejötte óta 131
3.3.1.5 Az intenzív szőlőtermesztés fajtasajátosságai 132
3.3.2 A tőszám (az egységnyi területen elhelyezett növényegyedek száma) és a
vele összefüggő tőkeművelésmódok és támaszrendszerek 136
3.3.2.1 A tőszám szőlészeti sajátosságai 137
3.3.2.2 A tőszámmal összefüggő tőkeművelésmódok 141
3.3.2.3 A tőszámmal összefüggő támaszrendszerek 141
3.3.3 A fitotechnikai műveletek 143
3.4 Összefoglaló megállapítások 144

4. A fitotechnikai műveletek csoportosítása
és rövid jellemzésük 147
4.1 A fásmetszések 148
4.1.1 A fásmetszések csoportosítása 149
4.1.1.1 Elágazások nevelésekor alkalmazott metszésmódok 150
4.1.1.2 Elágazások nevelése nélküli metszésmódok 151
4.1.2 A nagyüzemi metszésmódok sajátosságai 152
4.1.3 Tendenciák a nagyüzemi metszésmódok fejlesztésében 154
4.2 A zöldmunkák 155
4.2.1 A zöldmunkák csoportosítása 155
4.2.1.1 Mechanikai jellegű műveletek 155
4.2.1.2 Kémiai szerekkel való kezelések 156
4.2.2 A zöldmunkák sajátosságai a nagyüzemekben 157
4.2.3 Tendenciák a zöldmunkák fejlesztésében 158
4.3 A metszést kiegészítő fitotechnikai műveletek 158
4.4 Fitotechnikai hatásokkal is járó egyéb műveletek 159
4.5 Összefoglaló megállapítások 159

5. A tőkeművelésmódok, a támaszrendszerek csoportosítása
és rövid jellemzésük 161
5.1 A tőkeművelésmódok csoportosítása támaszrendszerük szerint 161
5.1.1 A tőkeművelésmódok rövid jellemzése 162
5.1.2 A nagyüzemi tőkeművelésmódok sajátosságai 174
5.1.3 Tendenciák a tőkeművelésmódok fejlődésében 174
5.2 A támaszrendszerek csoportosítása 174
5.2.1 A karós és huzalos támaszrendszerek rövid jellemzése 178
5.2.2 A nagyüzemi támaszrendszerek sajátosságai 179
5.2.3 Tendenciák a támaszrendszerek fejlesztésében 179
5.3 Összefoglaló megállapítások 180

6. A fitotechnikai műveletek biológiai alapjai 183
6.1 A szőlő termésképződése, rügyeinek differenciálódása 183
6.1.1 A rügyvizsgálatok célja, módszerei, a vizsgálatok eredményeinek elméleti
és gyakorlati jelentősége 184
6.1.1.1 A rügydifferenciálódás folyamatának figyelemmel kísérése 184
6.1.1.2 A rügytermékenység prognosztizálása 187
6.1.1.3 A rügytermékenység utólagos regisztrálása 188
6.1.2 A termékenységi együtthatók elméleti értéke és gyakorlati használható-
sága 189
6.1.2.1 Az abszolút termékenységi együtthatók 190
6.1.2.2 A relatív termékenységi együtthatók 192
6.1.2.3 A rügytermékenységi együtthatók 192
6.1.2.4 A termékenységi együtthatók változatcsoportok és fajták szerinti
alakulása 193
6.1.3 A rügyek termékenységét alakító tényezők 197
6.1.4 Megállapítások 201
6.2 A tőkék rügy-, hajtás- és fürtterhelése 202
6.2.1 A terhelés értelmezése 202
6.2.2 A rügy-, hajtás- és fürtterhelés beállítása 203
6.2.3 Az optimális rügyterhelés meghatározása 212
6.2.4 Megállapítások 214
6.3 A termőegyensúly 215
6.3.1 A termőegyensúly fogalomköre 215
6.3.2 A termőegyensúly beállításának és fenntartásának módjai 217
6.3.3 A termőegyensúly tényezői és a közöttük levő kapcsolat 218
6.3.4 A termőegyensúlyt meghatározó optimális rügyterhelés, továbbá az ún.
alul- és túlterhelés jellemzői és következményei 225
6.3.5 A teljesítőképesség mérése 227
6.3.6 Megállapítások 228
6.4 A levélfelület nagyságának, térbeli elhelyezésének és fotoszintetikus aktivitásá-
nak sajátosságai 229
6.4.1 A zárt állományú növények és a szőlő napfényenergia-megkötése 229
6.4.2 A levélfelület nagysága és jelentősége az intenzív termesztésben 230
6.4.3 A levélfelület nagyságának szerepe a mennyiség és minőség alakulásában 234
6.4.4 A levélfelület meghatározásának módszerei 237
6.4.5 A levélfelület fotoszintetikus aktivitásának növelése 238
6.4.5.1 Kedvező fényviszonyok kialakítása 238
6.4.5.2 Az asszimilációt meghatározó egyéb tényezők 241
6.4.6 Az asszimiláták transzlokációja 245
6.4.7 Az őnárnyékolás kialakulásának okai a nagyüzemi ültetvényekben 248,
6.4.7.1 Az önárnyékolás fiziológiai és termesztési következményei 248
6.4.7.2 Az önárnyékolás megszüntetésének módjai 254
6.4.8 A levélfelület térbeli elhelyezése 255
6.4.8.1 A támaszrendszer szerepe 255
6.4.8.2 A zöldmunkák szerepe 256
6.4.9 A nagy vegetáció fenntartása és a növekedésszabályozó vegyi anyagok
használata közötti ellentmondás 257
6.4.10 A szőlő zöldmunkák nélküli termesztésének lehetősége 258.
6.4.11 Megállapítások 259
6.5 A szőlőtőkék regenerálóképessége, összefüggésben a termelésbiztonsággal . . 260
6.5.1 A termelésbiztonság jelentősége hazánk szőlőtermesztésében 260
6.5.2 A fagytűrő képesség problémaköre 266
6.5.3 A regenerálóképesség szőlészeti értelmezése 267
6.5.4 A regenerálóképesség vizsgálati módszerei 267
6.5.5 A hajtás- és termésregeneráló képességgel kapcsolatos kísérletek 268
6.5.6 A hajtás- és termésregeneráló képesség ismeretének gyakorlati jelentősége 271
6.5.7 Megállapítások 271
6.6 A metszés nélküli szőlők viselkedése 274
6.6.1 A metszés nélkül nevelt szőlő sajátosságai 276
6.6.2 A termésmennyiség és -minőség alakulása 278
6.6.3 Megállapítások 281
6.7 A fitotechnikai műveletek hatása a levelek ásványianyag-összetételére és a
vesszők szénhidráttartalmára 283
6.7.1 A levelek NPK-tartalma 283
6.7.2 A vesszők szénhidráttartalma 289
6.7.3 Megállapítások 290
6.8 Összefoglaló megállapítások 290


Szállítás

Barion
PayPal
Csomagküldő csomagpont

Csomagküldő átadópontra (A szállítási mód nem választható, csak bizonyos vásárlói csoportok számára!)


Megrendelését egy kiválasztott átadóponton veheti át nyitvatartási időben. Fizetni lehet a rendelés lezárásakor bankkártyával, illetve átvételkor készpénzzel vagy bankkártyával.

Szállítási díj: 990 Ft Ingyenes 15 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PayPal

Csomagküldő házhoszszállítás (A szállítási mód nem választható, csak bizonyos vásárlói csoportok számára!)


A megrendelés futár szállítja a megadott kézbesítési címre. Ennél az átvételi módnál csak bankkártyával lehet fizetni a rendelés lezárásakor megjelenő banki felületen. Amennyiben a fizetés nem történik meg, a rendelés törlésre kerül. Utánvétes fizetésre nincs mód.

Szállítási díj: 1 290 Ft Ingyenes 1 500 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PayPal

DPD futár-bankkártya


Fizetés bankkártyával a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen. A csomagot a DPD futárszolgálat szállítja házhoz legkésőbb a feladást követő második munkanapon.

Szállítási díj: 1 150 Ft Ingyenes 15 000 Ft értékű rendelés felett.

DPD futár-utánvét


A csomagot a DPD futárszolgálat szállítja házhoz garantáltan a feladást követően két munkanapon belül. Fizetés a küldemény átvételekor készpénzben.

Szállítási díj: 1 350 Ft Ingyenes 15 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PayPal
Foxpost csomagautomata

Foxpost csomagautomata


Ennél az átvételi módnál csak bankkártyával lehet fizetni a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen, vagy átvételkor az automatánál. Miután a Foxpost futár átvette a csomagot, a megrendelő a következő munkanapon már át is veheti azt a választott célautomatából. Ha a csomag megérkezett az átvételi pontra, SMS-ben értesítjük a címzettet. Az üzenetben elküldött egyedi, csak általa ismert kóddal nyithatja ki az automata megfelelő ajtaját.

Szállítási díj: 990 Ft Ingyenes 10 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PayPal
PostaPont

Posta csomagautomata


Ennél az átvételi módnál csak bankkártyával lehet fizetni a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen. A csomagok személyes átvételére a csomag feladását követő második munkanaptól van lehetőség a választott csomagautomatánál.

Szállítási díj: 1 350 Ft
Barion
PayPal
PostaPont

Postaponton-bankkártya


Fizetés bankkártyával a webáruházból indítva titkosított Barion banki felületen. A küldeményt postán, MOL töltőállomáson, illetve Coop üzletekben lehet személyesen átvenni.

Szállítási díj: 1 450 Ft
Barion
PayPal

Foxpost futár-bankkártya


A csomagot a Foxpost futárszolgálat kézbesíti a csomag feladását követő második munkanapon. Házhozszállítás esetén a futártól személyesen a címzett, a címhelyen tartózkodó családtagok, meghatalmazottak vehetik át a küldeményt. A kiszállítást megelőzően sms-ben és email-ben értesítést küldünk a futár érkezési időpontjáról. Az email-ben található webes elérési helyen módosítani lehet a kiszállítás napját és a kiszállítási címet is. Csomagautomatás átvétellel akár több száz forintot takaríthat meg.

Szállítási díj: 1 590 Ft Ingyenes 20 000 Ft értékű rendelés felett.
Barion
PayPal

Románia DPD futárral


A csomagot DPD futárszolgálat szállítja Romániába. A csomagfeladás időpontjáról értesítést küldünk, a küldemény útjáról és a kézbesítésről a futárszolgálat tájékoztat.

Szállítási díj: 3 500 Ft
Barion
PayPal

Határon túlra DPD futárral


A csomagot DPD futárszolgálat szállítja az alábbi országokba: Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Németország. A csomagfeladás időpontjáról értesítést küldünk, a küldemény útjáról és a kézbesítésről a futárszolgálat tájékoztat.

Szállítási díj: 6 350 Ft

Vásárlói értékelések

Még nem értékelték a terméket! Értékelje Ön elsőként!

Mások az alábbi termékeket vásárolták mellé...

Hasonló termékek